Встреча членов общественного объединения «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан»

«Жас Ұлан «бірыңғай балалар-жасөспірімдер ұйымы» қоғамдық бірлестігінің мүшелері Лисаков қаласы бойынша балалар қозғалысының үйлестірушісі және жетекшісі Ю. А. Пресновпен кездесті.

«Жас Ұлан» -өскелең ұрпақты жоғары рухани-адамгершілік құндылықтар, гуманизм, толеранттылық және демократия қағидаттары негізінде қазақстандық патриотизм рухында қалыптастыратын ұйым.
«Жас Ұлан» өз қызметін шығармашылық, спорттық, қоғамдық, үкіметтік емес ұйымдармен және мемлекеттік мекемелермен бірлесіп жүзеге асырады.
Кездесу барысында Юрий Александрович қалалық балалар ұйымының жұмысы, жетістіктері мен болашаққа жоспарлары туралы айтып берді.

 

Состоялась встреча членов общественного объединения «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» с координатором и руководителем детского движения по городу Лисаковску Пресновым Ю.А.

«Жас Ұлан» — организация, формирующая подрастающее поколение в духе казахстанского патриотизма на основе высоких духовно-нравственных ценностей, принципов гуманизма, толерантности и демократизма.
«Жас Ұлан» осуществляет свою деятельность совместно с творческими, спортивными, общественными, неправительственными организациями и государственными учреждениями.
В ходе встречи Юрий Александрович рассказал о работе городской детской организации, о достижениях и планах на будущее.