«Молодежь и религия: информационные аспекты безопасности»

Бүгін, 2023 жылғы 19 қыркүйекте Қостанай облысы әкімдігі білім Басқармасының «Лисаков қаласы білім бөлімінің Октябрь жалпы білім беретін мектебі» КММ ақпараттық-түсіндіру тобының мүшелері оқушылармен және оқытушылармен этносаралық қатынастар және діни қауіпсіздік: «Жастар және дін: қауіпсіздіктің ақпараттық аспектілері» және «Қазақстан Республикасында этносаралық қатынастарды дамыту және үйлестіру» тақырыптарында кездесу өткізді. Бұл кездесудің мақсаты жастар арасында деструктивті діни ағымдар идеологиясының таралуының алдын алу және ұлтаралық келісімді, бейбітшілікті, бірлікті, Қазақстан Республикасының тұрақтылығын сақтаудың маңыздылығы.

Сегодня, 19 сентября 2023 года членами информационно-разъяснительной группы в КГУ «Октябрьская общеобразовательная школа отдела образования города Лисаковска» Управления образования акимата Костанайской области с учащимися и преподавателями была проведена встреча на темы межэтнических отношений и религиозной безопасности: «Молодежь и религия: информационные аспекты безопасности» и «Развитие и гармонизация межэтнических отношений в Республике Казахстан». Цель данной встречи заключалась в предупреждении распространении идеологии деструктивных религиозных течений среди молодежи и важности сохранения межнационального согласия, мира, единства, стабильности Республики Казахстан.