Объявление о конкурсе на должность заместителя директора по учебно-методической работе с 21 ноября по 29 ноября 2023 г.

Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Лисаков қаласы білім бөлімінің Октябрь жалпы білім беретін мектебі» КММ директордың оқу-әдістемелік жұмыс бойынша орынбасарыбос лауазымына конкурс өткізу туралы хабарлайды

Орналасқан жері: Қостанай облысы, Лисаков қаласы,Октябрь кенті, Горький көшесі, ғимарат 10, тел: 8(714-33) 51269, e-mail: okt.lsk@mail.kz.

Конкурс директордың оқу-әдістемелік жұмыс бойынша орынбасары бос лауазымына 1,0 ставкаға өткізіледі. Орта білім беру ұйымының лауазымдық жалақысының мөлшері — 172015 теңгеден бастап.

Негізгі функционалдық міндеттері:

оқушыларды бейіндік оқыту жүйесін іске асыру жоспарын әзірлейді;

қолданбалы және элективті курстар бағдарламаларымен бейіндік оқытуды бағдарламалық-әдістемелік сүйемелдеуді қамтамасыз етеді;

Жоғары (бейіндік сыныптарды)жасақтау үшін объективті негіз ретінде негізгі мектеп түлегінің қорытынды білім рейтингін қалыптастырады;

бейіндік оқыту бойынша білім беру ұйымының қызметін перспективалық болжау мен жоспарлауды, көп деңгейлі бағдарламаларды енгізуді, кәсіптік бағдарлау диагностикасын ұйымдастырады және талдайды және оқушылар мен түлектердің кәсіптік бағдарлау жұмысын ұйымдастырады;

педагогтердің кәсіби шеберлігін арттыру және біліктілігін арттыру мақсатында педагогикалық ұжымның қызметін үйлестіреді: оң педагогикалық тәжірибені жалпылау және тарату, педагогтердің әдістемелік бірлестіктерінің жұмысын ұйымдастыруда инновациялық технологияларды ұйымдастыру және сынақтан өткізу, жоғары оқу орындарымен және техникалық және кәсіптік.

Білуі керек:

Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексін, «Білім туралы», «Педагог мәртебесі туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы» Қазақстан Республикасының заңдарын және білім беруді дамытудың бағыттары мен перспективаларын айқындайтын өзге де нормативтік құқықтық актілерді;

Педагогика және психология негіздері;

педагогикалық этика нормалары;

 «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыру жағдайындағы Тәрбиенің тұжырымдамалық негіздері және білім беруді дамытудың бағыттары мен перспективаларын айқындайтын өзге де нормативтік құқықтық актілер;

Педагогика және психология негіздері;

мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты, педагогика, педагогикалық психология;

педагогикалық ғылым мен практиканың жетістіктері;

экономика, қаржы-шаруашылық қызмет негіздері;

компьютерлік сауаттылық, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар;

еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өрттен қорғау ережелері, санитарлық ережелер мен нормалар.

Біліктілікке қойылатын талаптар:

жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі педагогикалық немесе педагогикалық қайта даярлауды, педагогикалық жұмыс өтілі кемінде 5 жылды растайтын құжат;

және (немесе) білім беру ұйымының «үшінші біліктілік санаты басшысының орынбасары» немесе «екінші біліктілік санаты басшысының орынбасары» немесе «бірінші біліктілік санаты басшысының орынбасары» біліктілік санатының болуы не «педагог – сарапшы» біліктілігінің болуы немесе «педагог – зерттеуші» немесе «педагог – шебер»болуы.

 Құжаттарды қабылдау мерзімі- 2023 жылғы 21 қарашадан бастап 29 қараша аралығында (қоса алғанда).

 Конкурсқа қатысуға ниет білдірген тұлға хабарландыруда көрсетілген құжаттарды қабылдау мерзімінде келесі құжаттарды электрондық немесе қағаз түрінде жолдайды:

1) осы Қағидаларға 10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қоса берілетін құжаттардың тізбесін көрсете отырып, Конкурсқа қатысу туралы өтініш;

2) жеке басын куәландыратын құжат не цифрлық құжаттар сервисінен алынған электронды құжат (идентификация үшін);

3) кадрларды есепке алу бойынша толтырылған жеке іс парағы (нақты тұрғылықты мекенжайы мен байланыс телефондары көрсетілген – бар болса);

4) Педагогтердің үлгілік біліктілік сипаттамаларымен бекітілген лауазымға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес білімі туралы құжаттардың көшірмелері;

5) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі (бар болса);

6) «Денсаулық сақтау саласындағы есепке алу құжаттамасының нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығымен бекітілген нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21579 болып тіркелген).

7) психоневрологиялық ұйымнан анықтама;

8) наркологиялық ұйымнан анықтама;

9) сертификаттаудан өту нәтижелері туралы сертификат немесе педагог-модератордан төмен емес қолданыстағы біліктілік санатының болуы туралы куәлік (бар болса);

10) ағылшын тілі педагогтері лауазымына орналасуға кандидаттар үшін пән бойынша шекті деңгейі кемінде 90% сертификаттау нәтижелері туралы сертификаты немесе педагог-модератордың немесе педагог-сарапшының, немесе педагог-зерттеушінің немесе педагог-шебердің біліктілік санатының болуы туралы куәлік (бар болса) немесе Celta сертификаты (Certificate in English Language Teaching to Adults. Cambridge) pass a; Delta (Diploma in English Language Teaching to Adults) Pass and above немесе IELTS (IELTS) – 6,5 балл; немесе TOEFL (TOEFL) (интернетке негізделген тест (IWT)) — 60-65 балл; болу керек.

11) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында арнайы пәндер бойынша педагогтер және өндірістік оқыту шеберлері лауазымдарына педагогикалық қызметке кіріскен, тиісті мамандық немесе бейін бойынша өндірісте кемінде 2 жыл жұмыс өтілі бар педагогтер сертификаттаудан өтуден босатылады.

12) 11-қосымшаға сәйкес нысан бойынша педагогтің бос немесе уақытша бос лауазымына кандидаттың толтырылған бағалау парағы.

13) тәжірибе жоқ кандидаттың бейнепрезентациясы кемінде 15 минут, ең төменгі ажыратымдылығы – 720 x 480.      

Үміткер бар болған жағдайда оның білімі, жұмыс тәжірибесі, кәсіби деңгейіне қатысты қосымша ақпаратты (біліктілікті арттыру, ғылыми/ғылыми дәрежелер мен атақтар беру туралы құжаттардың көшірмелері, ғылыми немесе әдістемелік басылымдар, біліктілік санаттары, алдыңғы орын басшылығының ұсыныстары) ұсынады.

Құжаттардың бірінің болмауы кандидатқа құжаттарды қайтару үшін негіз болып табылады.Кандидат болған жағдайда біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби деңгейіне қатысты қосымша ақпарат (біліктілігін арттыру, ғылыми/академиялық дәрежелер мен атақтар беру, ғылыми немесе әдістемелік жарияланымдар, біліктілік санаттары туралы құжаттардың көшірмелері, алдыңғы жұмыс орнының басшылығынан ұсынымдар) ұсынады. Көрсетілген міндетті құжаттардың біреуінің болмауы кандидатқа құжаттарды қайтару үшін негіз болып табылады.

КГУ «Октябрьская общеобразовательная школа отдела образования города Лисаковска» Управления образования акимата Костанайской области объявляет о проведении конкурса на вакантную должность заместителя директора по учебно-методической работе.

Местонахождение:.111203, Костанайская область, город Лисаковск, поселок Октябрьский, улица Горького,                 здание 10, тел: 8(714-33) 51269, 51341, e-mail: okt.lsk@mail.kz.

Конкурс проводится на вакантную должность заместителя директора по учебно-воспитательная работа на 1,0 ставки. Размер должностного оклада организации среднего образования – от 172015тенге.

Основные функциональные обязанности:

разрабатывает план реализации системы профильного обучения учащихся;

обеспечивает программно-методическое сопровождение профильного обучения программами прикладных и элективных курсов;

формирует итоговый образовательный рейтинг выпускника основной школы как объективной основы для комплектования старших (профильных классов);

организует и анализирует перспективное прогнозирование и планирование деятельности организации образования по профильному обучению, внедрение разноуровневых программ, профориентационную диагностику и организует профориентационную работу школьников и выпускников;

с целью повышения профессионального мастерства и повышения квалификации педагогов координирует деятельность педагогического коллектива: по обобщению и распространению положительного педагогического опыта, по организации и апробации инновационных технологий в организации работы методических объединении педагогов, организует встречу с вузами и организациями технического и профессионального образования для проведения профориентационной работы;

обеспечивает возможность выбора образовательных программ разного уровня, обучение по сквозным учебным планам в системе непрерывного образования «школа-вуз», «школа-колледж-вуз», «колледж-вуз» раскрытие профессиональных склонностей к изучению наук, самостоятельного выбора предметов различных циклов для их углубленного изучения в целях профилизации дальнейшего образования;

совместно с организациями высшего, технического и профессионального образования проводит профориентационную работу;

обеспечивает качественное и своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке отчетной документации;

прививает антикоррупционную культуру, принципы академической честности среди обучающихся, воспитанников, педагогов и других работников.

Должен знать:

Конституцию Республики Казахстан, Трудовой Кодекс Республики Казахстан, законы Республики Казахстан «Об образовании», «О статусе педагога», «О противодействии коррупции», «О языках в Республике Казахстан» и иные нормативные правовые акты, определяющие направления и перспективы развития образования;

основы педагогики и психологии;

нормы педагогической этики;

концептуальные основы воспитания в условиях реализации программы «Рухани жаңғыру» и иные нормативные правовые акты, определяющие направления и перспективы развития образования;

основы педагогики и психологии;

государственный общеобязательный стандарт образования, педагогику, педагогическую психологию;

достижения педагогической науки и практики;

основы экономики, финансово-хозяйственной деятельности;

компьютерную грамотностью, информационно-коммуникационные технологии;

правила безопасности и охраны труда, противопожарной защиты, санитарные правила и нормы.

Требования к квалификации:

высшее и (или) послевузовское педагогическое образование или документ, подтверждающий педагогическую переподготовку, стаж педагогической работы не менее 3 лет;

и (или) наличие квалификационной категории «заместитель руководителя третьей квалификационной категории» или «заместитель руководителя второй квалификационной категории», или «заместитель руководителя первой квалификационной категории» организации образования, либо наличие квалификации «педагог – эксперт» или наличие «педагог – исследователь» или «педагог – мастер».

Для заместителя руководителя (директора) специальной школы, школы-интерната, специальной школы-колледжа, специального комплекса «детский сад-школа»):

высшее (послевузовское) педагогическое образование по направлению «Специальное образование» («Дефектология») или документ, подтверждающий педагогическую переподготовку, стаж педагогической работы не менее пяти лет, в том числе последние 2 года педагогического стажа;

и (или) наличие первой или высшей квалификационной категории педагога, квалификационной категории педагога – эксперта или педагога – исследователя или педагога – мастера и (или) при наличии высшего уровня квалификации стаж педагогической работы для педагога-мастера – 5 лет.

Срок приема документов – с 21 ноября по 29 ноября 2023 года.

Лицо, изъявившее желание принять участие в конкурсе, в сроки приема документов, указанных в объявлении, направляет следующие документы в электронном или бумажном виде:

1) заявление об участии в конкурсе с указанием перечня прилагаемых документов по форме согласно приложению 10 к настоящим Правилам;

2) документ, удостоверяющий личность либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);

3) заполненный личный листок по учету кадров (с указанием адреса фактического места жительства и контактных телефонов – при наличии);

4) копии документов об образовании в соответствии с предъявляемыми к должности квалификационными требованиями, утвержденными Типовыми квалификационными характеристиками педагогов;

5) копию документа, подтверждающую трудовую деятельность (при наличии);

6) справку о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21579);

7) справку с психоневрологической организации;

8) справку с наркологической организации;

9) сертификат о результатах прохождения сертификации или удостоверение о наличии действующей квалификационной категории не ниже педагога-модератора (при наличии);

10) для кандидатов на занятие должности педагогов английского языка сертификат о результатах сертификации с пороговым уровнем не менее 90% по предмету или удостоверение о наличии квалификационной категории педагога-модератора или педагога-эксперта, или педагога-исследователя, или педагога-мастера (при наличии) или сертификат CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults. Cambridge) PASS A; DELTA (Diploma in English Language Teaching to Adults) Pass and above, илиайелтс (IELTS) – 6,5 баллов; илитойфл (TOEFL) (іnternet Based Test (іBT)) – 60 – 65 баллов;

11) педагоги, приступившие к педагогической деятельности в организации технического и профессионального, послесреднего образования на должности педагогов по специальным дисциплинам и мастеров производственного обучения, имеющие стаж работы на производстве по соответствующей специальности или профилю не менее двух лет освобождаются от прохождения сертификации.

12) заполненный Оценочный лист кандидата на вакантную или временно вакантную должность педагога по форме согласно приложению 11.

13) видеопрезентация для кандидата без стажа продолжительностью не менее 15 минут, с минимальным разрешением – 720 x 480

Кандидат при наличии представляет дополнительную информацию, касающуюся его образования, опыта работы, профессионального уровня (копии документов о повышении квалификации, присвоении ученых/академических степеней и званий, научных или методических публикациях, квалификационных категорий, рекомендации от руководства предыдущего места работы).

Отсутствие одного из документов является основанием для возврата документов кандидату.