Объявление о конкурсе старшей вожатой 22.05.23-30.05.23

Қостанай облысы әкімдігінің білім басқармасының «Лисаков қаласы білім бөлімінің Октябрь орта мектебі» КММ  аға  тәлімгер  бос лауазымына орналасуға конкурс жариялайды.

 

 1. Орналасқан жері: 111203, Қостанай облысы, Лисаков қаласы, Октябрь кенті, Горький көшесі, 10 ғимарат, тел: 8(714-33) 51269, 51341, e-mail: okt.lsk@mail.kz.
 2. Конкурс аға тәлімгер бос лауазымына орналасуға өткізіледі. Орта білім беру ұйымының аға тәлімгерінің лауазымдық жалақысының мөлшері – 136 200 теңгеден.
 3. Негізгі функционалдық міндеттері:

балалар қоғамдық ұйымдарының, «Жас қыран», «Жас ұлан» бірлестіктерінің, дебаттардың, мектеп парламентінің қызметін дамытуға ықпал етеді;

білім алушыларға  өз бірлестіктерінің, ұйымдарының қызметін жоспарлауға көмектеседі, олардың қызметінің мазмұны мен нысандарын жаңартуға ықпал етеді;

балалар мен жасөспірімдердің жас қызығушылықтары мен қажеттіліктерін ескере отырып жұмысты жүзеге асырады;

ұжымдық шығармашылық әрекетті ұйымдастырады;

балалар мен жасөспірімдерді жұмыс істеп тұрған ұйымдар, бірлестіктер туралы кеңінен ақпараттандыру үшін жағдайларды қамтамасыз етеді;

білім  алушылардың  азаматтық-адамгершілік позициясын көрсетуге, өз мүдделері мен қажеттіліктерін жүзеге асыруға мүмкіндік беретін қолайлы жағдайлар жасайды;

білім беруді ұйымдастыруда бұқаралық мәдени, патриоттық жұмыстарды жүргізеді, тәрбие жұмысын, балалардың тәрбиелік бос уақытын ұйымдастыруда сынып жетекшілеріне көмек көрсетеді;

балалар мен жасөспірімдер ұйымдарын, пікірсайыстарды, студенттердің өзін-өзі басқаруын, мектеп немесе студенттік парламенттерді, волонтерлік қозғалыстарды ұйымдастырады;

оқушылардың денсаулығы мен қауіпсіздігіне қамқорлық жасайды;

демалыс кезінде олардың демалысын ұйымдастырады;

 «Қоғамға қызмет ету», «Туған жерге тағзым», «Үлкенге құрмет», «Анаға құрмет» қоғамдық пайдалы жұмыстарды ұйымдастырады;

балалар ұйымдарының, бірлестіктерінің бастауыш ұжымдарының жетекшілерін (ұйымдастырушыларын) іріктеу және оқыту бойынша жұмысты жүзеге асырады;

өзін-өзі басқару органдарымен және білім беру ұйымының педагогикалық ұжымымен, қоғамдық ұйымдармен, білім алушылардың ата-аналарымен немесе оларды алмастыратын тұлғалармен тығыз байланыста жұмыс істейді;

оқушылар  мен тәрбиенушілер арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті, академиялық адалдық принциптерін қалыптастырады.

 1. Біліктілік талаптары:

«Педагогика» бағыты бойынша жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі педагогикалық білім немесе техникалық және кәсіптік білім немесе жұмыс тәжірибесіне қойылатын талаптарды ұсынбай, педагогикалық қайта даярлауды растайтын құжат;

және (немесе) біліктілігінің жоғары немесе орташа деңгейі болған жағдайда, мамандығы бойынша жұмыс өтілі: педагог-модератор үшін кемінде 3 жыл, сарапшы-педагог және педагог-зерттеуші үшін кемінде 4 жыл;

және (немесе) біліктілігінің ең жоғары деңгейі болған жағдайда, магистр-педагогтың кеңесшісі лауазымындағы жұмыс өтілі кемінде 5 жылды құрайды.

 1. Құжаттарды қабылдаудың соңғы мерзімі 2023 жылғы 22 мамырдан 30 мамырға дейін. (қоса алғанда).
 2. Конкурсқа қатысуға ниет бiлдiрген тұлға хабарландыруда көрсетiлген құжаттарды қабылдау мерзiмiнде электрондық немесе қағаз жеткiзгiште мынадай құжаттарды жолдайды:

      1) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 21 ақпандағы № 57 бұйрығына 10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қоса берілген құжаттардың тізбесі көрсетілген конкурсқа қатысуға өтінім;

      2) жеке басын куәландыратын құжат немесе цифрлық құжаттама қызметінің электрондық құжаты (сәйкестендіру үшін);

      3) кадрларды есепке алу бойынша толтырылған жеке парағы (нақты тұрғылықты жерінің мекенжайы мен байланыс телефондары – бар болса);

      4) педагог қызметкерлердің үлгілік біліктілік сипаттамаларында бекітілген лауазымға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес білімі туралы құжаттардың көшірмелері;

      5) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі (бар болса);

      6) «Денсаулық сақтау саласындағы бухгалтерлік құжаттама нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 30 қазандағы №  ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығымен бекітілген нысан бойынша денсаулығы туралы анықтама. ;

      7) психоневрологиялық ұйымынан анықтама;

      8) наркологиялық ұйымының анықтамасы;

      9) Ұлттық біліктілік тестілеуінің сертификаты (бұдан әрі – ҰБТ) немесе педагог-модератор, педагог-сарапшы, педагог-зерттеуші, педагог-магистр біліктілік санатының сертификаты (болған жағдайда);

     10) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында арнайы пәндер бойынша педагогтер және өндірістік оқыту шеберлері лауазымдарына педагогикалық қызметке кіріскен, тиісті мамандық немесе бейін бойынша өндірісте кемінде екі жыл жұмыс өтілі бар педагогтер сертификаттаудан өтуден босатылады.

     11) 11-қосымшаға сәйкес нысан бойынша педагогтің бос немесе уақытша бос лауазымына кандидаттың толтырылған бағалау парағы.

     12) өтілі жоқ кандидат үшін ұзақтығы кемінде 15 минут, ең төменгі рұқсаты – 720 x 480 бейнепрезентация.

       Үміткер бар болған жағдайда оның білімі, жұмыс тәжірибесі, кәсіби деңгейіне қатысты қосымша ақпаратты (біліктілікті арттыру, ғылыми/ғылыми дәрежелер мен атақтар беру туралы құжаттардың көшірмелері, ғылыми немесе әдістемелік басылымдар, біліктілік санаттары, алдыңғы орын басшылығының ұсыныстары) ұсынады.

Құжаттардың бірінің болмауы кандидатқа құжаттарды қайтару үшін негіз болып табылады.

 

 

КГУ «Октябрьская общеобразовательная школа отдела образования города Лисаковска» Управления образования акимата Костанайской области объявляет о проведении конкурса на вакантную должность старшей вожатой.

 

 1. Местонахождение:111203, Костанайская область, город Лисаковск, поселок Октябрьский, улица Горького, здание 10, тел: 8(714-33) 51269, 51341, e-mail: okt.lsk@mail.kz.
 2. Конкурс проводится на вакантную должность старшей вожатой. Размер должностного оклада старшей вожатой организации среднего образования – от 136 200 тенге.

3.Основные функциональные обязанности:

способствует развитию деятельности детских общественных организаций, объединений «Жас қыран», «Жас ұлан», дебата, школьного парламента;

помогает обучающимся в планировании деятельности их объединений, организаций, способствует обновлению содержания и форм их деятельности;

осуществляет работу с учетом возрастных интересов и потребностей детей и подростков;

организует коллективно-творческую деятельность;

обеспечивает условия для широкого информирования детей и подростков о действующих организациях, объединениях;

создает благоприятные условия, позволяющие обучающимся проявлять гражданскую и нравственную позицию, реализовать свои интересы и потребности;

проводит культурно-массовую, патриотическую работу в организации образования, оказывает классным руководителям содействие в организации воспитательной работы, познавательного досуга детей;

организует детские и молодежные организации, дебаты, ученическое самоуправление, школьные или студенческие парламенты, волонтерские движения;

заботится о здоровье и безопасности обучающихся;

организует их отдых в период каникул;

изучает и использует инновационный опыт работы с обучающимися;

организовывает общественно-полезную работу «Служение обществу», «Поклонение Родине», «Уважение к старшим», «Уважение к матери»;

проводит работу по подбору и подготовке руководителей (организаторов) первичных коллективов детских организаций, объединений;

работает в тесном контакте с органами самоуправления и педагогическим коллективом организации образования, общественными организациями, родителями обучающихся или лицами, их заменяющими;

прививает антикоррупционную культуру, принципы академической честности среди обучающихся, воспитанников.

 1. Квалификационные требования:

            высшее и (или) послевузовское педагогическое образование или техническое и профессиональное образование по направлению «Педагогика», или документ, подтверждающий педагогическую переподготовку без предъявления требований к стажу работы;

            и (или) при наличии высшего или среднего уровня квалификации стаж работы по специальности: для педагога-модератора не менее 3 лет, для педагога-эксперта и педагога-исследователя не менее 4 лет;

            и (или) при наличии высшего уровня квалификации стаж работы в должности вожатого для педагога-мастера – не менее 5 лет.

 1. Срок приема документов – с 22 по 30 мая 2023 года.
 2. Лицо, изъявившее желание принять участие в конкурсе, в сроки приема документов, указанных в объявлении, направляет следующие документы в электронном или бумажном виде:

     1) заявление об участии в конкурсе с указанием перечня прилагаемых документов по форме согласно приложению 10 к настоящим Правилам;

      2) документ, удостоверяющий личность либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);

      3) заполненный личный листок по учету кадров (с указанием адреса фактического места жительства и контактных телефонов – при наличии);

      4) копии документов об образовании в соответствии с предъявляемыми к должности квалификационными требованиями, утвержденными Типовыми квалификационными характеристиками педагогов;

      5) копию документа, подтверждающую трудовую деятельность (при наличии);

      6) справку о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21579);

      7) справку с психоневрологической организации;

      8) справку с наркологической организации;

      9) сертификат о результатах прохождения сертификации или удостоверение о наличии действующей квалификационной категории не ниже педагога-модератора (при наличии);

      10) педагоги, приступившие к педагогической деятельности в организации технического и профессионального, послесреднего образования на должности педагогов по специальным дисциплинам и мастеров производственного обучения, имеющие стаж работы на производстве по соответствующей специальности или профилю не менее двух лет освобождаются от прохождения сертификации.

      11) заполненный Оценочный лист кандидата на вакантную или временно вакантную должность педагога по форме согласно приложению 11.

      12) видеопрезентация для кандидата без стажа продолжительностью не менее 15 минут, с минимальным разрешением – 720 x 480.

Кандидат при наличии представляет дополнительную информацию, касающуюся его образования, опыта работы, профессионального уровня (копии документов о повышении квалификации, присвоении ученых/академических степеней и званий, научных или методических публикациях, квалификационных категорий, рекомендации от руководства предыдущего места работы).

Отсутствие одного из документов является основанием для возврата документов кандидату.